Moderna elevskåp för skolor

Om det är dags att beställa nya elevskåp till skolan eller något annat projekt, så har det antagligen kommit en hel del nya modeller sedan skåpen senast byttes ut. Det finns idag många olika varianter att välja på, i stabila och säkra konstruktioner och med många olika typer av tillägg. Idag kan man till exempel beställa elevskåp med eluttag för laptop och mobiltelefon, vilket kan vara mycket användbart, i takt med att eleverna i allt högre utsträckning använder sig av elektroniska hjälpmedel i undervisningen. Skåpen är dessutom så pass säkra tack vare ny teknologi, att man utan risk kan förvara dyrbara föremål i dem, utan att någon kan bryta sig in.

Moderna elevskåp

Elevskåp i plåt

Det finns ett flertal olika typer av elevskåp till skolinredningen att välja på. De flesta varianterna är gjorda av plåt och är dessutom helsvetsade, vilket gör att de står emot den typ av slitage som är vanligt förekommande i skolor. Det finns olika typer av utformningar att välja på, och förutom ovan nämnda egenskaper som eluttag för laptops, finns det också varianter med olika hyllsystem. Särskilda fack för pärmar och böcker samt möjlighet att hänga upp ytterkläder kan ingå i den grad man önskar. Om man vill beställa vissa skåp med särskilt mycket utrymme går detta också att ordna. Det finns  alltid möjligheter att skräddarsy sina skåp, färger och storlekar precis hur man vill.

Lätt att anpassa efter era önskemål

När det gäller till exempel låssystemet är detta också lätt att anpassa efter kundens särskilda önskemål. Man kan till exempel välja att få lås till varje skåp som öppnas med en unik nyckel, samtidigt som man också kan öppna samtliga skåp med huvudnyckel. Det finns numera till och med möjligheter till elektronisk låsning av skåpen, vilket kan innebära ökad säkerhet och kontroll av vem som har tillgång till de olika skåpen, till exempel när elever slutar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *